Blogs Online toolboxen

Naast dat wij jou helpen informatie te delen binnen je organisatie delen wij óók graag informatie van onze organisatie met jou. Hieronder kun je verschillende blogs vinden met informatie over ons werk en ons werkgebied.

gebruikers

Online toolboxen

Samenwerken aan een bouw omgeving!

Is het voor jou als werkgever lastig om toolboxmeetings te organiseren en je tegelijkertijd aan de corona-richtlijnen te houden?

Je bent niet de enige met dat probleem, er zijn veel werkgevers die het lastig vinden om de toolboxmeetings te organiseren op 1,5 meter afstand. Erg vervelend, toch zorgen deze vraagstukken voor nieuwe innovaties en wij als Informapp kunnen jou hier perfect mee helpen!

Toolbox app

Een klant van ons wie al gebruik maakt van onze werkbon app stoeide met aanwezigheid(registratie) op de georganiseerde toolboxmeetings. Als gevolg van Covid kwam dus de vraag of dit ook via een app te verzorgen is. Natuurlijk! En nu blijkt dat naast de flexibiliteit en registratie dit ook betere mogelijkheden tot (controle)vragen geeft. In de app hebben we allerlei verschillende veiligheidsonderwerpen opgenomen. Aan de hand van video’s en afbeeldingen volgen alle medewerkers anytime, anywhere de toolboxsessie. Ter vervanging van de groepsdiscussie kan er bovendien feedback geleverd worden en/of vragen gesteld worden. Een mooie manier om elkaar scherp te houden!

En als we het dan toch hebben over veilig werken…

Worden nieuwe medewerkers bij jou al op de bouwplaats correct geïntroduceerd? Een goede werkplekintroductie is niet alleen goud waard maar ook verplicht. Het zorgt niet alleen voor minder incidenten maar draagt ook bij aan de werksfeer en de werknemer-werkgever-relatie. Dit geldt natuurlijk ook voor jouw werkplekinspecties. We kunnen er met een app voor zorgen dat alle checks gebeuren en juist worden vastgelegd en gerapporteerd. Ook kunnen wij in beeld brengen op welke plek dit serieus wordt genomen en waar men hier actiever mee moet zijn.

Qua toepassingen op het gebied van veiligheid kunnen we ook onze RI&E app inzetten. De RI&E staat voor Risico-inventarisatie en – Evaluatie en met deze toepassing kunt u signaleren waar er aandacht aan veiligheid geschonken moet worden. De controles op het voeren en hebben van een RI&E zijn recentelijk ook flink aangescherpt. Tot slot is de mogelijkheid van (anonieme) incidentregistratie voorzien van foto- en video-functie ook een niet te missen toepassing, heel eenvoudig en voor iedereen toegankelijk.

 

Vraag hier jouw gratis prototype app aan!

Share this story: