Blogs Moeten we de IB22 ook toepassen op NEN-inspecties?

Naast dat wij jou helpen informatie te delen binnen je organisatie delen wij óók graag informatie van onze organisatie met jou. Hieronder kun je verschillende blogs vinden met informatie over ons werk en ons werkgebied.

IB22

Moeten we de IB22 ook toepassen op NEN-inspecties?

Sinds 1 Juli 2021 is er een nieuw soort classificatie vereist bij het inspecteren op Scope-richtlijnen en inspecties. Deze nieuwe classificatie heet IB22 en is een methode voor classificatie van geconstateerde gebreken, afwijkingen en defecten. Met deze methode worden effecten van gebreken en dergelijken op een uniforme manier vastgelegd. Denk hierbij aan effecten zoals brandgevaar of lichamelijk letsel. De methode is opgesteld door deskundigen en houdt de kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecteur in acht en weet deze te vertalen naar een eenduidige boodschap.

IB22

Bij Inform, als leverancier van o.a. een inspectie app voor installatietechnici, hebben we met veel plezier IB22 toegevoegd aan onze apps en bijhorende rapportages. Het werkt overzichtelijk en we willen deze IB22 classificatietabel graag gaan toevoegen aan de NEN-gerelateerde E-inspecties.

Dan worden constateringen en hun mogelijke effecten op gelijke wijze vastgesteld en weergeven dat voor zowel collega inspecteurs, veiligheidsorganisaties als voor pandbeheerders duidelijk is wat er mis is en wat hier de gevaren van zijn. Hierdoor kunnen (snel) maatregelen genomen worden om defecten of gebreken op te lossen en worden inspecties daadwerkelijk in hun waarde gerespecteerd.

Maar vindt u dat we als Inform nu ook de IB22 toe moeten passen op NEN-norm-inspecties? Is er genoeg draagvlak om deze uitbreiding door te voeren wanneer deze nog niet vereist is?

En als dit draagvlak nog ontbreekt, valt dit dan te creëren? En zo ja, hoe? Wij bij Informapp denken dat door de eenduidige werkwijze er een resultaat wordt behaald waar alle betrokkenen baat bij hebben. Tevens spreken wij uit ervaring dat de meeste inspecteurs (of andere bevoegden die een controle uitvoeren) blij worden van een uniforme werkwijze. Zo hoeven zij minder uit te leggen of te wisselen van werkwijze.

Om deze redenen zijn wij van mening dat IB22 zijn plekje verdient in Nen-norm gerelateerde inspecties en vooral in de rapportages. Deelt u deze mening of denkt u er anders over? Laat het ons weten!

Wilt u naast uw inspectie app ook een werkbon app of een andere oplossing? laat het ons dan weten via de mail of neem telefonisch contact op!

Groeten Hessel Voorbij namens Informapp

Share this story: