Mogelijkheden

Inform

Wat wij tonen in de app 'Inform' noemen wij een formulier. Welke formulieren wij voor u kunnen maken? Eigenlijk elk soort. En is een nieuwsbrief of een bestelling dan ook een formulier? Jawel, eigenlijk is elke weergave van geboden informatie of een weergave waarin om informatie wordt gevraagd een formulier te noemen.

Formulieren

Formulieren die we regelmatig bouwen zijn; werkbon, enquête, nieuwsbrief, inschrijving, werkinstructie, gespreksverslag, registratie van uren of km, offerteverzoek, reservering-, bestelformulier, keuringsrapport, etc.velden in Formulieren

Binnen de formulieren werken wij met velden. Afhankelijk van de functie van een veld kiezen wij daarvoor het bijpassende widget. Voorbeelden van widgets zijn; tekstveld, fotoveld, meerkeuzeveld, barcodescanveld, handtekeningenveld, datum/tijdveld, zoekveld, nummerbordveld, afbeeldingsveld, checkbox, ed

Widgets

Het is mogelijk om een pointer in een afbeelding te zetten en daar een opmerking aan te koppelen of van een nummerbord gelijk de RDW-gegevens op te halen of productgegevens aan de hand van een barcode. Bestaat een gewenste widget nog niet dan kunnen we deze wellicht voor u ontwikkelen.gebruikers beheren

Zodra u een account heeft aangevraagd kunt u via www.informapp.nl inloggen. Onderdeel van het bedrijfsaccount is het gebruikersbeheer. We hebben het hier dan over de gebruikers van uw formulieren binnen de app 'Inform'. Deze gebruikers kunt u toegang geven tot verschillende formulieren. Dit kunt u doen door gebruikers onder te verdelen in groepen en deze groepen toegang te geven tot bepaalde formulieren.

Account

Uw account geeft niet alleen toegang tot gebruikersbeheer maar is ook de plek om de rechten intern te beheren. Wie mag er bijvoorbeeld nieuwe formulieren aanvragen of laten wijzigen. Het geeft ook inzicht in de verbruikskosten en de communicatie inzake nieuwe formulierverzoeken vindt u hier terug.Resultaten verwerken

De ingediende formulieren kunt u stuk voor stuk per mail (in kopie) ontvangen maar ook terugvinden in uw portaal. Wellicht is het nog makkelijker om het overzicht van alle ingediende formulieren in te lezen. Ga naar techniek voor meer informatie hierover.

Systeem-integratie

Naast het verwerken van data voortkomend uit ingediende formulieren is het ook mogelijk om data op te halen welke in formulieren wordt gebruikt. Bijvoorbeeld door exceldocumenten mee te sturen met uw formulieraanvraag. zie 'techniek' voor meer informatie.Formulier-aanvraag

Uw verzoek om een nieuw formulier kan aan de hand van een beschikbaar document of een schets maar meestal is de toelichting het belangrijkste. Indien de toelichting teveel onduidelijkheid laat zullen we deze teruggeven aan de aanvrager. Indien het verzoek wel helder is zullen we het als opdracht aanvaarden tenzij we de kosten hoger inschatten dan het basistarief. Wij zullen u dan vragen om onze bouwkosten te accepteren.

Formulierbeheer

Uw formulier-aanvragen, de kosten en de communicatie over formulieren doet u vanuit uw bedrijfsaccount. Ook wijzigingen op een bestaand formulier dient u in via het account. De afhandeling verschilt niet van een nieuwe aanvraag.Eigen identiteit

Elk formulier krijgt de identiteit mee die gewenst is. Die van u maar wellicht die van uw klant of van beide. De App die vanuit de store gedownload moet worden heeft de naam Inform maar daarna ziet men enkel de formulieren die u heeft toegewezen aan de gebruiker.

Eigen app

Wilt u dat ook de App in de stores van Apple en Google onder uw eigen naam staan dan kan dat maar hier zijn kosten aan verbonden. Kosten om deze App in de stores te plaatsen maar ook kosten om deze App up-to-date te houden met de doorgevoerde wijzigingen. Wilt u hier meer informatie over stuur dan een e-mail ons.Alles in eigen beheer

Bent u zo ver dat u zelf het platform wilt beheren en/of zelf de formulieren wilt ontwikkelen en/of zelf de App in de stores wilt plaatsen dan is dit ook mogelijk. Bekijk onze mogelijkheden op een aparte website, zie www.formappservice.com

Eigen App-platform

Wat kunnen we voor u klaarzetten? We kunnen de App in de stores plaatsen, we kunnen het platform van uw branding voorzien en zelfs een website als deze voor u maken. Ook in het onderhoud hiervan kunnen wij voorzien.